ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Telugu September-2020
Sapthagiri Tamil September-2020
Sapthagiri Sanskrit September-2020
Sapthagiri Kannada September-2020
Sapthagiri English September-2020
Sapthagiri Hindi September-2020
Sapthagiri Telugu August-2020
Sapthagiri Tamil August-2020
Sapthagiri Kannada August-2020
Sapthagiri English August-2020

Showing Results for Literature - Temple literature

Sri Lalitasahasranama

By : Dr. S .B Raghunathacharya

Sri Venkatesa Ashtottara Sahasranama Stotramani

By : TTD

Sri Venkatachala Mahatyam Pradhama Bhagamu

By : TTD

Vimanarchana Kalpa

By : Maharshi Marichi

Sri Venkatesa Suprabhata Stotra

By : Sri Varanasi Ramamurthy

Sri Vaikhanasa Gruha Sutramu Samputamu I

By : R. Partha sarathy Bhattacharya

GopalaSahasranama Stotram

By : Dr. N.S.R. Tatacharya & Dr. M.D. Balasubrahmanyam

Sri Venkatachala Mahatyamu Pradhamo Bhaga

By : TTD

Sri Panchastavakhyah

By : Sri T. A. Krishnamacharya & Dr. N.C.V. Narasimacharya

Sri Vaikhanasa Gruha Sutramu Samputamu II

By : R. Partha sarathy Bhattacharya

Sahityasara

By : M. Ramakrishna Kavi

Samurtarchanadhikaranamu

By : Sage Atri

Sri Venkatachala Mahatyamu Dwitiyo Bhaga

By : TTD

Sri Venkateswara Suprabhatam

By : Dr. M. Sangamesam

Nipatavyayopasargavritti Tilaka

By : Appalla Somesvara Sarma

Tirtharaja Tirupati

By : Dr. M. Sangamesam

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE