ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Hindi July 2020
Sapthagiri Sanskrit July 2020
Sapthagiri English July 2020
Sapthagiri Telugu July 2020
Sapthagiri Kannada July 2020
Sapthagiri Tamil July 2020
Sapthagiri Sanskrit June 2020
Sapthagiri English June 2020
Sapthagiri Telugu June 2020
Sapthagiri Kannada June 2020

Showing Results for Language - Sanskrit

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -1 Adiparva -1

By : RSVP

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga I (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Vedartha Sangraha of Sri Ramanujacharya

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Sri Lalitasahasranama

By : Dr. S .B Raghunathacharya

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga II(Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -6 Virataparva

By : RSVP

Sri Venkatesa Ashtottara Sahasranama Stotramani

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda I Bhaga I (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Svetasvataradyupanishad Purushasukta – Bhasya

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Dwitiya Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Vimanarchana Kalpa

By : Maharshi Marichi

Sri Venkatachala Mahatyam Pradhama Bhagamu

By : TTD

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Skanda IV (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Alankara Sangraha

By : K .Bhaskara Rao

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -16 Anushasanaparva-2

By : RSVP

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -11 Karnaparva

By : RSVP

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda II (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Vaikanasiya Kasyapa – Jnanakanda

By : Pandit R. Parthasarathi Bhattachar

Khiladhikara Brugusamhitha

By : Maharshi Bhrugu

Prapannaparijatam

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE