ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

English Sapthagiri January 2022
01_Telugu Sapthagiri January Book_2022
Tamil Sapthagiri January 2022
Hindi Sapthagiri January 2022
Kannada Sapthagiri january -2022
SANSKRIT SAPTHAGIRI JANUARY 2022
Kannada Sapthagiri December -2021
01_Telugu Sapthagiri December Book_2021
SANSKRIT SAPTHAGIRI DECEMBER 2021
English Sapthagiri December 2021
Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -1 Adiparva -1

By : RSVP

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga I (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Vedartha Sangraha of Sri Ramanujacharya

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Sri Lalitasahasranama

By : Dr. S .B Raghunathacharya

Sri Venkatachala Mahatyam Pradhama Bhagamu

By : TTD

Sri Venkatesa Ashtottara Sahasranama Stotramani

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga II(Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda I Bhaga I (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -6 Virataparva

By : RSVP

Kathopanishad Bhashya

By : Dr. K. C. Varadachari

Mumukshupadi

By : Nanduri Sobhanadracharyulu

Svetasvataradyupanishad Purushasukta – Bhasya

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Dwitiya Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Vimanarchana Kalpa

By : Maharshi Marichi

Alankara Sangraha

By : K .Bhaskara Rao

Tattva Sankhyanam

By : R.Ramamurthy Sharma

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -11 Karnaparva

By : RSVP

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Skanda IV (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda II (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Khiladhikara Brugusamhitha

By : Maharshi Bhrugu

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE