ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Telugu September-2020
Sapthagiri Tamil September-2020
Sapthagiri Sanskrit September-2020
Sapthagiri Kannada September-2020
Sapthagiri English September-2020
Sapthagiri Hindi September-2020
Sapthagiri Telugu August-2020
Sapthagiri Tamil August-2020
Sapthagiri Kannada August-2020
Sapthagiri English August-2020

Showing Results for Language - Sanskrit

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -1 Adiparva -1

By : RSVP

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga I (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Vedartha Sangraha of Sri Ramanujacharya

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Sri Lalitasahasranama

By : Dr. S .B Raghunathacharya

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga II(Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Venkatesa Ashtottara Sahasranama Stotramani

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda I Bhaga I (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Venkatachala Mahatyam Pradhama Bhagamu

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -6 Virataparva

By : RSVP

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Dwitiya Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Svetasvataradyupanishad Purushasukta – Bhasya

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Alankara Sangraha

By : K .Bhaskara Rao

Tattva Sankhyanam

By : R.Ramamurthy Sharma

Vimanarchana Kalpa

By : Maharshi Marichi

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Skanda IV (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -11 Karnaparva

By : RSVP

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda II (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -16 Anushasanaparva-2

By : RSVP

Khiladhikara Brugusamhitha

By : Maharshi Bhrugu

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga III(Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE