ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

Tamil Sapthagiri December-2020
01_Telugu Sapthagiri December Book_2020
Tamil Sapthagiri November-2020
Kannada Sapthagiri November-2020
English Sapthagiri Nov-2020
01_Telugu Sapthagiri November Book_2020
Sankrit Sapthagiri November-2020
Hindi Sapthagiri November-2020
Sapthagiri English October-2020.pdf
Sapthagiri Hindi October-2020.pdf
Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -1 Adiparva -1

By : RSVP

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga I (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Vedartha Sangraha of Sri Ramanujacharya

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Sri Lalitasahasranama

By : Dr. S .B Raghunathacharya

Sri Venkatachala Mahatyam Pradhama Bhagamu

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga II(Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Venkatesa Ashtottara Sahasranama Stotramani

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda I Bhaga I (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -6 Virataparva

By : RSVP

Svetasvataradyupanishad Purushasukta – Bhasya

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Dwitiya Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Vimanarchana Kalpa

By : Maharshi Marichi

Alankara Sangraha

By : K .Bhaskara Rao

Tattva Sankhyanam

By : R.Ramamurthy Sharma

Mumukshupadi

By : Nanduri Sobhanadracharyulu

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Skanda IV (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -11 Karnaparva

By : RSVP

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda II (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Khiladhikara Brugusamhitha

By : Maharshi Bhrugu

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga III(Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE