ePUBLICATIONS

FILTERS

Browse by Literature

Browse by Author

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Telugu August-2020
Sapthagiri Tamil August-2020
Sapthagiri Kannada August-2020
Sapthagiri English August-2020
Sapthagiri Hindi August-2020
Sapthagiri Sanskrit August-2020
Sapthagiri Sanskrit July 2020
Sapthagiri English July 2020
Sapthagiri Telugu July 2020
Sapthagiri Kannada July 2020

Showing Results for Literature - Vedic literature

A commentary on Sri Venkateswara Suprabatham Stotram prapatti and Mangalasasanam

By : V.S.Venkata Narayana

Srimadbhagavat Gita Rahasyamu Anu Karmayogamu Trutiya Samputamu

By : Sri Balagangadhar Tilak

Vedatatva Prakasamu

By : Pandita Sri Gopadev

Taitiriyopanishattu

By : Sri. D. Krishnamohan

Arsha Vignana Sarvasvamu Trutiya Samputam Aranya Kandam

By : Prof. S.B. Raghunadhacharya

Bramhma Jijnasa Pradhama Bhagamu

By : Marriboyina Ramasubbaiah

Gita Makarantam Pakuti I kal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Vedartha Sangraha of Sri Ramanujacharya

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Chandas as Vedanga

By : Dr.Madavi R.Narsalay

Upanishad Vallari

By : P. Krishnamurthy

Geetamrutam

By : Dr. Ilapavuluri Pandurangarao

Vedayagabhumi

By : Sri. C.V. Siddaiahmurthy

Kashyapasamhita

By : Dr. Namini Krishnaiah

Banjara Bhagavadgita

By : Kethawath Somlal

Gita Makarandam Entam Pakuti 16 17 18 Attiyangal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Krishna Yajurvediya Taitiriya Samhita Saptama Kandamu Samputamu 7

By : Ramavarapu Krishnamurthy Sastry

Prajamaraga Darshini Bhagavadgeeta

By : Pathuri Venkateswara Rao

Srimadbhagavat Gitarahasyamu Anu Karma Yogamu Pradama Samputamu

By : Sri Balagangadhar Tilak

Uttama Brahma Vidyasaramu

By : Sri Sundararaja Bhattacharya

Bramhma Jijnasa Chaturda Bhagamu

By : Marriboyina Ramasubbaiah

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE