ePUBLICATIONS

FILTERS

Browse by Author

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Telugu September-2020
Sapthagiri Tamil September-2020
Sapthagiri Sanskrit September-2020
Sapthagiri Kannada September-2020
Sapthagiri English September-2020
Sapthagiri Hindi September-2020
Sapthagiri Telugu August-2020
Sapthagiri Tamil August-2020
Sapthagiri Kannada August-2020
Sapthagiri English August-2020

Showing Results for Literature - Purana ithihasa literature

Maha Bharatham Vol 7 Udyoga Parvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 10 Karna Parvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 8 Bheshma Parvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 14 Anushasanika Parvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 11 Shalya Sowptika Striparvam

By : TTD

Maha Bharatham Vol 9 Drona Parva

By : TTD

Maha Bharatham Vol 13 Santi Parvam P-2

By : TTD

Srimadramayana Kalpavrukshamu Sundarakandamu

By : Sri. Viswanath Satyanarayana

Visista Srichakramu

By : Sri. Nori Hanumasastry

Sri Yoga Vasistamu Uttarardhamu Prathama Samputamu

By : Sri Vidya Prakasananda Swamulu

Garudopakyanam

By : Dr. Diwakarla Venkatavadhani

Ramacharita Manas Tulasi Ramayanamu

By : Mugara Sankara Raju

Kurma Maha Puranam (Purana Ithihasa Project)

By : Dr. K.V. Sundaracharyulu

Hamsakakiyopakyanam

By : Dr. S.V. Ramarao

Basavapuranamu

By : Palkuriki Somanathudu

Bharatam Prathama Bhagam

By : Ushasri

Ithihasakalamlo Manava Sambandalu

By : Chivukula Ramakantha Sarma

Bhagavatham Volume 7

By : TTD

Adhyathmika Ramayanam

By : Vaidyam Venkateswaracharyulu

Anusashanika Parvam-II

By : RSVP

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE