ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Telugu September-2020
Sapthagiri Tamil September-2020
Sapthagiri Sanskrit September-2020
Sapthagiri Kannada September-2020
Sapthagiri English September-2020
Sapthagiri Hindi September-2020
Sapthagiri Telugu August-2020
Sapthagiri Tamil August-2020
Sapthagiri Kannada August-2020
Sapthagiri English August-2020

Showing Results for Literature - Temple literature

Habba Haridina Mattu Vrutacharine

By : Smt. Phalgubai Upadhyay

Tirumala Alaya

By : B.N.Srinivasan

Srinivasa Kalyana

By : Dr. Rukmini Girimaji

Prayatschita Vidhi Sangraha

By : Sri. Ramasesha Deekshith

Theertha Kshetra Mahima

By : Smt. D. Sudhabai

Sri Venkateswara Darshana

By : Sri. Srirangaiah

Madhavasiddhantasata Bhaga 1

By : Sri. A. Bheemanacharya

Sri Rigveda Mahanyasa Purvaka Rudrarchana Vidhi

By : Sri. C. Venkatakrishna Jois

Visisshtadwaita Darpana

By : Sri. S. Srinivasa Rangacharya

Madhavasiddhantasata Bhaga 2

By : Sri. A. Bheemanacharya

Shivagamasara Mattu Prayatschita Vidhi

By : Vidwan M. Mallanna

Sri Andal Tirupavai Sandesa

By : Smt. M.D.Vedavalli

Srimadramanuja Nooranthyadi

By : Prof H. Thiruvengada Sharma

Alwarugalu Kanda Tiruvangada

By : Sri. M.R. Narasimhan

Sri Varadarajastava

By : Sri. H.V. Nagaraja Rao

Shubham Bhavatu

By : Sri Adhya Ramacharya

Divyaprabandhamala Kusuma 7 Periya Tirumoli Sanchika 3

By : Dr. N.S. Anantharangacharya

Perumal Tirumali

By : Sri. A. Anantha Narasimhacharya

Divyaprabandhamala Kusuma 8 Periya Tirumoli Sanchika 4

By : Dr. N.S. Anantharangacharya

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE