ePUBLICATIONS

Habba Haridina Mattu Vrutacharine

By : Smt. Phalgubai Upadhyay

Srinivasa Kalyana

By : Dr. Rukmini Girimaji

Tirumala Alaya

By : B.N.Srinivasan

Prayatschita Vidhi Sangraha

By : Sri. Ramasesha Deekshith

Sri Venkateswara Darshana

By : Sri. Srirangaiah

Theertha Kshetra Mahima

By : Smt. D. Sudhabai

Sri Rigveda Mahanyasa Purvaka Rudrarchana Vidhi

By : Sri. C. Venkatakrishna Jois

Madhavasiddhantasata Bhaga 1

By : Sri. A. Bheemanacharya

Madhavasiddhantasata Bhaga 2

By : Sri. A. Bheemanacharya

Shivagamasara Mattu Prayatschita Vidhi

By : Vidwan M. Mallanna

Visisshtadwaita Darpana

By : Sri. S. Srinivasa Rangacharya

Sri Andal Tirupavai Sandesa

By : Smt. M.D.Vedavalli

Alwarugalu Kanda Tiruvangada

By : Sri. M.R. Narasimhan

Srimadramanuja Nooranthyadi

By : Prof H. Thiruvengada Sharma

Shubham Bhavatu

By : Sri Adhya Ramacharya

Sri Varadarajastava

By : Sri. H.V. Nagaraja Rao

Divyaprabandhamala Kusuma 7 Periya Tirumoli Sanchika 3

By : Dr. N.S. Anantharangacharya

Perumal Tirumali

By : Sri. A. Anantha Narasimhacharya

Divyaprabandhamala Kusuma 8 Periya Tirumoli Sanchika 4

By : Dr. N.S. Anantharangacharya

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE