ePUBLICATIONS

FILTERS

Browse by Author

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Telugu September-2020
Sapthagiri Tamil September-2020
Sapthagiri Sanskrit September-2020
Sapthagiri Kannada September-2020
Sapthagiri English September-2020
Sapthagiri Hindi September-2020
Sapthagiri Telugu August-2020
Sapthagiri Tamil August-2020
Sapthagiri Kannada August-2020
Sapthagiri English August-2020

Showing Results for Literature - Purana ithihasa literature

Sreemath Bhagavadha Puranam

By : Dr. K. Devaki Prakasam

Srimath Ramayana Saramrutham Tamil

By : Dr.Peru. Harikesava Raamaanuja Daasar

Mahabarata Mandpukal

By : Vidwan M. Narayanavelu Pillai

Harivamsam Mudal Pakam

By : Sri. S. Ramanuja Iyengar

Srivenktesha Bakavathum Nuul 1

By : Sri. Rasipuram Ramabhadran

Ram Ram Anchaniyar Charitam

By : Sri. T.P. Ramanujam

Kambaramayanam Ramacharitamum Oru Oppaivu

By : Dr. C. Meenakshinath Pillai

Parataporil Parthasaradhi

By : Dr. T. Amirthalingam

Kochilai Nayakan Kambaramayanam

By : Vidwan M. Narayanavelu Pillai

Baratam Kattum Barathup Penmaikal

By : Dr.P.K. Varadarajan

Kannapa Nayannar Puranam

By : Smt. Lilly Bai

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE