ePUBLICATIONS

Sreemath Bhagavadha Puranam

By : Dr. K. Devaki Prakasam

Srimath Ramayana Saramrutham Tamil

By : Dr.Peru. Harikesava Raamaanuja Daasar

Harivamsam Mudal Pakam

By : Sri. S. Ramanuja Iyengar

Mahabarata Mandpukal

By : Vidwan M. Narayanavelu Pillai

Srivenktesha Bakavathum Nuul 1

By : Sri. Rasipuram Ramabhadran

Ram Ram Anchaniyar Charitam

By : Sri. T.P. Ramanujam

Kambaramayanam Ramacharitamum Oru Oppaivu

By : Dr. C. Meenakshinath Pillai

Parataporil Parthasaradhi

By : Dr. T. Amirthalingam

Kochilai Nayakan Kambaramayanam

By : Vidwan M. Narayanavelu Pillai

Baratam Kattum Barathup Penmaikal

By : Dr.P.K. Varadarajan

Kannapa Nayannar Puranam

By : Smt. Lilly Bai

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE