ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Telugu September-2020
Sapthagiri Tamil September-2020
Sapthagiri Sanskrit September-2020
Sapthagiri Kannada September-2020
Sapthagiri English September-2020
Sapthagiri Hindi September-2020
Sapthagiri Telugu August-2020
Sapthagiri Tamil August-2020
Sapthagiri Kannada August-2020
Sapthagiri English August-2020

Showing Results for Literature - Purana ithihasa literature

Srimadbhagavatam

By : Sri. Krishna Narayana Bengeri

Adyatma Ramayana Balakanda Ayodhya kada Bhaga 1

By : Sri. N.K Hegde

Sri Manmahabharata Tatparya Nirnayavu Bhaga 3

By : Sri Agrahara Narayana Tantrigalu

Mahabharata Sapthagalu Samputi 1

By : Sri. Virupaksha Kulkarini

Bramhavaivartha Mahapurana Pradhama Bhaga

By : Sri. P. Pandarinathacharya

Sri Manmahabharata Kavya Adiparva Samputi 1

By : Sri. Lakshmana Virupaksha Joshi

Mahabharata Tatparyana Bhaga 4 Mahabharata Prakarana 1

By : Sri. R.H. Kulakarini

Adhyatma Ramayana Bhaga 2

By : Sri. N.K Hegde

Sri Ramayana Sangraha

By : Sri. M.R. Narasimhan

Mahabharata Sapthagalu Samputi 2

By : Sri. Virupaksha Kulkarini

Sri Manmahabharata Kavya Aranya Parva Samputi 2

By : Sri. Lakshmana Virupaksha Joshi

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE