ePUBLICATIONS

Prapannaparijatam

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Kadambarikathasara Kompella Dakshina Murthy

By : Kompella Dakshina Murthy M.A.

Srivenkatesakavyakalpaha

By : Siromani Uttamur T. Viraraghavacharya

Padminiparinaya

By : Elattur Sundararaja Bhattacharya

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE