ePUBLICATIONS

Khiladhikarah

By : Mahrshi Brughu

Kriyadhikaraha

By : Mahrshi Brughu

Vasadikaraha

By : Mahrshi Brughu

Yagnadhikaraha

By : Mahrshi Brughu

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE