ePUBLICATIONS

FILTERS

Browse by Author

Sapthagiri Latest Editions

01_Telugu Sapthagiri April Book_2022
English Sapthagiri April 2022
kannada Sapthagiri April-2022
Tamil Sapthagiri April 2022
SANSKRIT SAPTHAGIRI APRIL 2022
Hindi Sapthagiri April 2022
English Sapthagiri March 2022
SANSKRIT SAPTHAGIRI MARCH 2022
kannada Sapthagiri March-2022
Hindi Sapthagiri March 2022
Harivamsam Mudal Pakam

By : Sri. S. Ramanuja Iyengar

Mahabarata Mandpukal

By : Vidwan M. Narayanavelu Pillai

Gita Makarandam Naankam Pakuti 10 11 12 13 14 15 Attiyangal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Ambikayin Azahaku Alai

By : Dr. Nazan

Gita Makarandam Munram Pakuti 6 7 8 9 Attiyangal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Chittarkal Kattiya Yokaneri

By : Dr. Najan

Thamizhil Thelapuranangal Pagudi 1

By : Dr. V.R. Madhavan

Gita Makarandam Eranam Pakuti 2 3 4 5 Attiyangal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Sriramanuja Siddhantam Visistadwaitam

By : Dr. E.S.V. Narasimhacharya

Irameichuvaram Koil

By : Dr. K. Sethuraman

Ariya Ventiya Jamporul

By : Dr. Aranga Srinivasan

Srivenktesha Bakavathum Nuul 1

By : Sri. Rasipuram Ramabhadran

Samaveda Vivaha Prayogamu

By : Sri. T.V. Venkatarama Sworthigal

Devi Katakamala Bakam I

By : Sri. T.V. Kalyan

Ram Ram Anchaniyar Charitam

By : Sri. T.P. Ramanujam

Sri Sudarsanasatakamu

By : Sri Pillalogam Stalasayanathuraivari swami

Yatindraparva Prabhavam

By : Sri Yathiraja Baduka

Raguvamsam

By : Dr. C.R. Acharya

Thiruvaymozhi Upanishadic Karuttukal

By : Dr.M. Varadarajan

Tirukoolurammal Varthai

By : Sri Yathiraja Baduka

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE