ePUBLICATIONS

FILTERS

Browse by Author

Sapthagiri Latest Editions

Tamil Sapthagiri December-2020
01_Telugu Sapthagiri December Book_2020
Tamil Sapthagiri November-2020
Kannada Sapthagiri November-2020
English Sapthagiri Nov-2020
01_Telugu Sapthagiri November Book_2020
Sankrit Sapthagiri November-2020
Hindi Sapthagiri November-2020
Sapthagiri English October-2020.pdf
Sapthagiri Hindi October-2020.pdf
Gita Makarandam Munram Pakuti 6 7 8 9 Attiyangal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Gita Makarandam Eranam Pakuti 2 3 4 5 Attiyangal

By : Dr. K. Sarvothama Rao

Mahabarata Mandpukal

By : Vidwan M. Narayanavelu Pillai

Sri Kalahasti Mahimai

By : Sri Bhavani Valli Sathyam

Harivamsam Mudal Pakam

By : Sri. S. Ramanuja Iyengar

Ambikayin Azahaku Alai

By : Dr. Nazan

Chittarkal Kattiya Yokaneri

By : Dr. Najan

Thamizhil Thelapuranangal Pagudi 1

By : Dr. V.R. Madhavan

Sriramanuja Siddhantam Visistadwaitam

By : Dr. E.S.V. Narasimhacharya

Srivenktesha Bakavathum Nuul 1

By : Sri. Rasipuram Ramabhadran

Irameichuvaram Koil

By : Dr. K. Sethuraman

Ariya Ventiya Jamporul

By : Dr. Aranga Srinivasan

Devi Katakamala Bakam I

By : Sri. T.V. Kalyan

Ram Ram Anchaniyar Charitam

By : Sri. T.P. Ramanujam

Sri Sudarsanasatakamu

By : Sri Pillalogam Stalasayanathuraivari swami

Yatindraparva Prabhavam

By : Sri Yathiraja Baduka

Tirukoolurammal Varthai

By : Sri Yathiraja Baduka

Samaveda Vivaha Prayogamu

By : Sri. T.V. Venkatarama Sworthigal

Raguvamsam

By : Dr. C.R. Acharya

Thiruvaymozhi Upanishadic Karuttukal

By : Dr.M. Varadarajan

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE