ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

Sapthagiri Telugu September-2020
Sapthagiri Tamil September-2020
Sapthagiri Sanskrit September-2020
Sapthagiri Kannada September-2020
Sapthagiri English September-2020
Sapthagiri Hindi September-2020
Sapthagiri Telugu August-2020
Sapthagiri Tamil August-2020
Sapthagiri Kannada August-2020
Sapthagiri English August-2020

Showing Results for Language - Sanskrit

Bharatakosa

By : M. Ramakrishnakavi

Prapannaparijatam

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Vaikanasiya Kasyapa – Jnanakanda

By : Pandit R. Parthasarathi Bhattachar

Kathopanishad Bhashya

By : Dr. K. C. Varadachari

Sri Venkatesa Suprabhata Stotra

By : Sri Varanasi Ramamurthy

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda VII (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Dwadasa Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda IX (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Mumukshupadi

By : Nanduri Sobhanadracharyulu

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Prathama Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Navama Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda IV (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Brihadaranyakopani

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Srivenkatesakavyakalpaha

By : Siromani Uttamur T. Viraraghavacharya

Kadambarikathasara Kompella Dakshina Murthy

By : Kompella Dakshina Murthy M.A.

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -7 Udyogaparva

By : RSVP

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Skanda VIII (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda XII (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -14 Shanthiparva-2

By : RSVP

Sri Vaikhanasa Gruha Sutramu Samputamu I

By : R. Partha sarathy Bhattacharya

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE