ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

SANSKRIT SAPTHAGIRI DECEMBER 2021
01_Telugu Sapthagiri December Book_2021
Kannada Sapthagiri December -2021
Tamil Sapthagiri December 2021
Hindi Sapthagiri December 2021
English Sapthagiri December 2021
01_Telugu Sapthagiri November Book_2021
Tamil Sapthagiri November 2021
Hindi Sapthagiri November 2021
Kannada Sapthagiri November -2021
Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda X Bhaga III(Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -16 Anushasanaparva-2

By : RSVP

Bharatakosa

By : M. Ramakrishnakavi

Sri Venkatesa Suprabhata Stotra

By : Sri Varanasi Ramamurthy

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Navama Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda VII (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Dwadasa Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Srimad Bhagavata Mahapuranamu Prathama Skanda (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Sri Vaikhanasa Gruha Sutramu Samputamu I

By : R. Partha sarathy Bhattacharya

Markandeya Samhitha (Pradhama Adyayam)

By : *cover page to be changed*

Prapannaparijatam

By : T.K.V.N. Sudarsanacharya

Vaikanasiya Kasyapa – Jnanakanda

By : Pandit R. Parthasarathi Bhattachar

Srivenkatachalaitihasamala

By : Dr.S.Krishnaswamy iyengar

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -14 Shanthiparva-2

By : RSVP

Brihadaranyakopani

By : Prof. P.V. Ramanujaswamy

Sri Vedavyasa Maharshi Virachitam Sri Manmahabharatam (Moolam) Volume -7 Udyogaparva

By : RSVP

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda IX (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Kadambarikathasara Kompella Dakshina Murthy

By : Kompella Dakshina Murthy M.A.

Prasnopanishad – Bhasya Dr. K. C. Varadachari D.T. TATACHARYA Siromani

By : Dr. K. C. Varadachari

Srimad Bhagavatamahapuranam Skanda IV (Purana Ithihasa Project)

By : TTD

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE