ePUBLICATIONS

FILTERS

Sapthagiri Latest Editions

English Sapthagiri January 2022
01_Telugu Sapthagiri January Book_2022
Tamil Sapthagiri January 2022
Hindi Sapthagiri January 2022
Kannada Sapthagiri january -2022
SANSKRIT SAPTHAGIRI JANUARY 2022
Kannada Sapthagiri December -2021
01_Telugu Sapthagiri December Book_2021
SANSKRIT SAPTHAGIRI DECEMBER 2021
English Sapthagiri December 2021
Madhavasiddhantasata Bhaga 1

By : Sri. A. Bheemanacharya

Shilpa Vidya Rahasyopanishad

By : Sri. G. Gnanaananda

Sri Manmahabharata Kavya Adiparva Samputi 1

By : Sri. Lakshmana Virupaksha Joshi

Srimannyayasudha Bhavasangraha

By : Sri B.D. Karajagi

Mahabharata Tatparyana Bhaga 4 Mahabharata Prakarana 1

By : Sri. R.H. Kulakarini

Madhavasiddhantasata Bhaga 2

By : Sri. A. Bheemanacharya

Shivagamasara Mattu Prayatschita Vidhi

By : Vidwan M. Mallanna

Bhajana Kowstubha Samputa 4

By : Sri. Padmamurthy

Sri Vijayadasara Srusti Prakarana Suladigalu

By : Sri. Gurumadva Rao

Visisshtadwaita Darpana

By : Sri. S. Srinivasa Rangacharya

Sri Andal Tirupavai Sandesa

By : Smt. M.D.Vedavalli

Adhyatma Ramayana Bhaga 2

By : Sri. N.K Hegde

Sri Ramayana Sangraha

By : Sri. M.R. Narasimhan

Sanskruta Sahitya Charite

By : Sri S. Sampathayangar

Sri Rangayanavara Charitra

By : Sri. K. Appanacharya

Alwarugalu Kanda Tiruvangada

By : Sri. M.R. Narasimhan

Sri Tyagaraja Kruthigalalli Sangita Mattu Bhakti Ondu Adyayana

By : Dr. T.N. Padma

Srimadramanuja Nooranthyadi

By : Prof H. Thiruvengada Sharma

Bhavamukta Bajanavali

By : Smt. B. S. Shanthamma

Mahabharata Sapthagalu Samputi 2

By : Sri. Virupaksha Kulkarini

Subscribe for
SAPTHAGIRI MAGAZINE